Tričko Kohút

Autorky v návrhu svojím typickým vizuálnym štýlom prekreslili budovu historického hotela Kohút v Revúcej.