Lost Gem.er

Lost Gem.er sú Miriam Valentini a Rachel Orvošová, dizajnérky, ktoré sa pred tromi rokmi presťahovali z Bratislavy do Revúcej. Obidve v hlavnom meste študovali – jedna literatúru a výtvarné umenie, druhá vizuálnu komunikáciu. V Revúcej sa im okrem iného zapáčila architektúra, a tak začali prekresľovať miestne budovy. Pracovali na reálnych lokálnych projektoch ako je vizuálna identita pre Obnovme Gemer, vizualita pre kandidatúru Revúca – Mesto kultúry 2022 či logo pre súťaž Cena Gustáva Reussa.