Vystupujú: Abby, Arey, Gyenge Veroni (HU), Jánoš, Mara