Moderujú: Jana Kovalčíková, Lenka Libjaková / Hosť: Martin Šalacha