Open call

for artists
Festival FRAJ otvára výzvu pre mladých umelcov, študentov a absolventov umeleckých škôl! Záujemcovia sa môžu hlásiť od:
5. mája do 5. júla 2021
FRAJ je multižánrové podujatie, ktoré sa odohráva v historickej budove Čierny Orol v Rimavskej Sobote. V jej priestoroch sa popri koncertoch, diskusiách, workshopoch či divadelných predstaveniach bude 27. – 28. augusta 2021 konať aj skupinová výstava umelcov vybraných na základe open callu.
Výzva je určená pre VIZUÁLNE umenie – maľbu, kresbu, grafiku, fotografiu, video či priestorovú inštaláciu. Open call je tematický a viaže sa na ročníkovú tému festivalu, ktorou sú v roku 2021
Kontrasty
Prihláška musí obsahovať:
stručný životopis
portfólio
stručný opis / náčrt diela s technickými parametrami

Počas festivalu umelcom poskytujeme:

- Ubytovanie na jednu noc
- Asistenciu pri inštalácii a deinštalácii
- Základné technické vybavenie
- Akreditáciu pre vystavujúceho na festival + jeden voľný lístok - PR (propagáciu v médiách a na internete)
- Festivalový merch

Prihlášky je možné posielať na e-mailovú adresu:
získaj
trasu