Náušnice Norik muránsky

Autorkin návrh je inšpirovaný Norikom muránskeho typu, ktorého chov bol založený v roku 1950 v lokalite Veľká Lúka pri obci Muráň. Podnetom k založeniu bola potreba koní pre armádu a lesné hospodárstvo. Chovu bol v roku 1995 udelený titul „Šľachtiteľský chov koní plemena Norik muránskeho typu“ a v roku 1997 bol chov vyhlásený za „Chránený chov a génovú rezervu Norika muránskeho“. Za celú produkciu chovu koní na Muráni bolo vyprodukovaných a odpredaných viac ako 3800 kusov mladých koní.