Náušnice Muránske sysle

Autorkin návrh je inšpirovaný jednou z najpočetnejších kolónií sysľa pasienkového na Slovensku. Sysľovisko Biele vody sa nachádza v Národnom parku Muránska planina a patrí k najnavštevovanejším turistickým atrakciám Gemera.