Viktória Skřivánková

SK

Viktória Skřivánková pracuje na útvare Úradu vlády VAIA, ktorý je zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík. Má na starosti tím, ktorý rieši, ako prilákať, udržať a rozvíjať šikovných ľudí tak, aby sa Slovensko stalo znalostnou ekonomikou. Predtým, ako sa stala úradníčkou, vytvárala programy pre Slovákov v zahraničí v neziskovej organizácii LEAF. Na Slovensko prišla, aby čo najlepšie zužitkovala všetko, čo sa naučila počas štúdií v zahraničí a prácou pre EÚ. Na FRAJi sa bude s moderátorkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou, sociológom Michalom Vašečkom a študentkou Michaelou Klučiarovou rozprávať o fenoméne odlivu mozgov.


Fakturačné údaje organizácie
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00358649
DIČ: 2021230574
Štatutárny zástupca
Bc. Silvia Habánová
msksrs@rsnet.sk
047/ 56 21 550
info@fraj.sk
Odoberaj náš newsletter.