Veronika Cifrová Ostrihoňová

SK

Veronika Cifrová Ostrihoňová je televízna redaktorka a moderátorka. V roku 2008 absolvovala štúdium v programe International Baccalaureate Diploma na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Tri roky študovala politológiu a históriu na univerzitách v Paríži a New Yorku. Začínala v roku 2013 ako redaktorka Televíznych novín v televízii Markíza, kde sa zameriavala na témy z oblasti zdravotníctva a bezpečnosti Slovenska v čase teroristických útokov. Od roku 2017 uvádza talkshow Sit Down s Veronikou, kde spovedá rôzne inšpiratívne osobnosti. V roku 2019 získala ocenenie OTO v kategórii Redaktor spravodajstva. Aktuálne uvádza diskusnú reláciu Silná zostava v RTVS, kde sa spolu s ďalšími ženami rozpráva o slabých miestach našej spoločnosti. Za epizódu venovanú transrodovým ľuďom na Slovensku získal celý tvorivý tím relácie Novinársku cenu. Na FRAJi sa bude so sociológom Michalom Vašečkom a Viktóriou Skřivánkovou z útvaru Úradu vlády VAIA, ktorý je zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík, rozprávať o fenoméne odlivu mozgov.


Fakturačné údaje organizácie
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00358649
DIČ: 2021230574
Štatutárny zástupca
Bc. Silvia Habánová
msksrs@rsnet.sk
047/ 56 21 550
info@fraj.sk
Odoberaj náš newsletter.