Silvia Balážová

SK

Silvia Balážová je študentkou voľného výtvarného umenia v Otvorenom ateliéri maľby na Akadémii umení v Banskej Bystrici a posledný polrok strávila na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Bakalársky stupeň skončila v odbore grafiky. Jej tvorba je postavená na tematizácii fyzickej a emocionálnej skúsenosti s prírodným prostredím, v ktorom aj tvorí. V najnovších prácach mapuje rôzne prvky krajiny, pracuje s autorskou technikou s riasovým pigmentom a plátnom na rozhraní grafiky a maľby. Jej plátna pôsobia abstraktne. Sú výsledkom akcií a majú procesuálny charakter. Iné vznikajú s ambíciou zaznamenať rôzne efemérne deje v prírode, ako topenie ľadu, snehu, či so snahou o zachytenie dažďa alebo vetra. Autorka tvorí koláže vrstvením odtlačkov štruktúr z rôznych miest, čím na plátne prepája konkrétne miesta, časti krajiny, cez ktoré prechádza. Ateliérom sa tak stáva samotná krajina a diela sú tvorené priamo v nej.


Fakturačné údaje organizácie
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00358649
DIČ: 2021230574
Štatutárny zástupca
Bc. Silvia Habánová
msksrs@rsnet.sk
047/ 56 21 550
info@fraj.sk
Odoberaj náš newsletter.