Peter Konečný

SK

Peter Konečný je filmový kritik, šéfredaktor najčítanejšieho slovenského filmového portálu Kinema.sk a člen programového tímu Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch. Absolvoval katedru filmovej vedy a multimédií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 2000 publikoval v niekoľkých printových a elektronických médiách ako SME, .týždeň či Blokbaster. Je tiež dlhoročným spolupracovníkom Rádia_FM a Rádia Slovensko, kde ešte donedávna spolu s Jurajom Malíčkom uvádzal reláciu Do kina. Dnes spolu pripravujú podcast Vertigo o filmových a seriálových novinkách. Zároveň je scenáristom a moderátorom filmovej relácie Screener realizovanej pre portál SME.sk od roku 2011. Prednáša v kluboch po celom Slovensku a so špeciálnym projektom Svet médií aj na stredných a vysokých školách. Po úspešnej prednáške o videoklipoch sa po roku na FRAJ vracia so svojím Večerom prísne zakázaných filmov. V rámci neho otvorí aj otázku, či by dosah filmov na divákov a diváčky mal byť regulovaný. Téma škodlivosti audiovizuálnych materiálov v podobe negatívnych, predovšetkým psychických dopadov na jedinca a spoločnosť, je totiž aktuálna od počiatku 20. storočia až dodnes.


Fakturačné údaje organizácie
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00358649
DIČ: 2021230574
Štatutárny zástupca
Bc. Silvia Habánová
msksrs@rsnet.sk
047/ 56 21 550
info@fraj.sk
Odoberaj náš newsletter.