Péter Hunčík

HU

Péter Hunčík je psychiater, básnik, prozaik a publicista, ktorý sa narodil v Šahách. Po roku 1968 odišiel do Veľkej Británie, no vrátil sa kvôli štúdiu medicíny. V decembri 1989 založil prvý nezávislý maďarský časopis NAP a stal sa jeho šéfredaktorom. Bol jedným zo zakladateľov Maďarskej nezávislej iniciatívy (MNI) i jej hovorcom. Pôsobil tiež ako poradca prezidenta Václava Havla v otázke národnostných menšín. V rokoch 2002 – 2008 prednášal na Carleton University v kanadskej Ottawe a Wesley University v Budapešti. Za svoju knihu Hraničný prípad získal niekoľko ocenení, vrátane maďarskej Ceny Sándora Bródyho za najlepší debut. V súčasnosti žije v Dunajskej Strede. Na FRAJi bude so spisovateľkou a prekladateľkou Weronikou Gogola, básnikom Jiřím Trávníčkom a sociológom Michalom Vašečkom diskutovať o Slovensku a jeho vzťahu k svojim národnostným menšinám.


Fakturačné údaje organizácie
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00358649
DIČ: 2021230574
Štatutárny zástupca
Bc. Silvia Habánová
msksrs@rsnet.sk
047/ 56 21 550
info@fraj.sk
Odoberaj náš newsletter.