Michal Vašečka

SK

Michal Vašečka je sociológ, programový riaditeľ Bratislavského politického inštitútu, docent na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA) a Paneurópskej vysokej škole. Zameriava sa na otázky etnického, rasového a migračného štúdia, ako aj na populizmus, extrémizmus, antisemitizmus a sociálne hnutia. Je zakladateľom a bývalým riaditeľom Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) a pracoval tiež v slovenskom think-tanku Inštitút pre verejné otázky (IVO). Od roku 2012 pôsobí ako zástupca Slovenskej republiky v ECRI, orgáne pre ľudské práva Rady Európy a od roku 2016 je predsedom redakčnej rady Denníka N. Na FRAJi sa bude s moderátorkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou, Viktóriou Skřivánkovou z útvaru Úradu vlády VAIA, ktorý je zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík, a študentkou Michaelou Klučiarovou rozprávať o fenoméne odlivu mozgov. Zároveň bude moderovať diskusiu o Slovensku očami jeho národnostných menšín, so spisovateľkou a prekladateľkou Weronikou Gogola, psychiatrom Péterom Hunčíkom a básnikom Jiřím Trávníčkom.


Fakturačné údaje organizácie
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00358649
DIČ: 2021230574
Štatutárny zástupca
Bc. Silvia Habánová
msksrs@rsnet.sk
047/ 56 21 550
info@fraj.sk
Odoberaj náš newsletter.