Michal Machciník

Michal Machciník je absolvent doktorandského štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Už vo svojej diplomovej práci, realizovanej v roku 2015 v Ateliéri slobodnej kreativity 3D pod vedením prof. Juraja Bartusza, sa venoval netradičným témam a uplatňoval nezvyčajné tvorivé princípy, ktoré charakterizujú aj jeho aktuálnu sochársku tvorbu. Do súčasného slovenského sochárstva priniesol dlhodobo obchádzané sakrálne námety a zároveň v aktuálnom umeleckom prevedení nadviazal na domácu ikonografickú tradíciu. Pre jeho tvorbu sú kľúčové vzťahy medzi človekom a okolitým prostredím. Dôležitými miestami, kde vzťahy človeka a špecifického priestoru odhaľuje, zaznamenáva a následne vo svojej tvorbe aj interpretuje, sú mestské periférie a lesy. Objekty, ktoré v lese nachádza a následne pretvára, majú hraničnú definíciu a často hybridnú povahu – medzi prírodninou a artefaktom, medzi sakrálnym, profánnym, banálnym a vulgárnym, medzi vandalizmom, kutilstvom a umeleckým dielom.


Kontakt

Fakturačné údaje organizácie
Občianske združenie FRAJ
L. Novomeského 247/15
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 54138345
DIČ: 2122190554

Odoberaj náš newsletter: