Michaela Šuranská

Vizuálna umelkyňa, ktorá skúma obrazovo-priestorové korelácie medzi fyzickým verejným priestorom a priestorom v maľbe. V roku 2018 ukončila štúdium na Katedre maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti absolvuje doktorandské štúdium. Spoluzakladala UM, Centrum nezávislého vizuálneho umenia a umelecky vedie a koordinuje Rozkvet Gallery v Banskej Bystrici. Je tiež autorkou a realizátorkou projektu Kláštor Opening v obci Štiavnické Bane. Vo svojom umeleckom výskume sa zaoberá analytickou maľbou a rozšíreným poľom obrazu. Obsahovo sa zameriava na súčasný jav vznikania bizarných kultov, ktoré v sebe miešajú prvky histórie a súčasnosti, idealizmu a nacionalizmu. Zaujíma sa o tvaroslovie krajinného terénu modifikovaného archaickou alebo súčasnou ľudskou činnosťou a prejav tradície a minulosti v súčasnom sociálno-priestorovom kontexte. Jej ostatný projekt „Of Previous and Next Spaces“ bol realizovaný v Nástupišti 1-12 v Topoľčanoch, kde bol aj vystavený do konca februára tohto roka.


webfacebookyoutubeinstagram