Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko

Magdaléna Masárová študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v Ateliéri klasických maliarskych disciplín u profesora Ľudovíta Hološku. Pracuje s veľkoformátovými obrazmi a maľbu často kombinuje so slovným komentárom, ktorý odkazuje na problematiku sociálnych sietí a interakcií. Jej použitie textu alebo znakov v obraze však nemusí nutne definovať ako ho čítať. Každému, kto ho vníma, ponecháva rovnaký herný priestor. Jakub Cmarko absolvoval štúdium na Katedre Sochárstva a priestorovej tvorby v Ateliéri figurálneho prejavu Akadémie umení v Banskej Bystrici. Ako vizuálny umelec disponuje niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti sochárskych materiálov. Upustil však od klasickej sochy, ktorá pre neho prestáva mať svoje opodstatnenie. Chce reflektovať jej možnosti ako len jedného prvku špecifického prostredia, s ktorým diváci prichádzajú do kontaktu. Na FRAJi sa predstavia so svojimi dielami a spoločne budú viesť workshopy odlievania plastík do sépiovej kosti – pre deti aj dospelých.


Kontakt

Fakturačné údaje organizácie
Občianske združenie FRAJ
L. Novomeského 247/15
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 54138345
DIČ: 2122190554

Odoberaj náš newsletter: