Ľubomír Slovinský

Dizajnér a výtvarník pochádzajúci z Gelnice, kde stále jednou nohou pôsobí. Zaujíma sa o fenomény priestoru a krajiny, o jej premeny, či už vplyvom prírodných procesov alebo ľudských zásahov. Vo svojej tvorbe reflektuje vzťah prírodného a urbánneho, z čoho pramení aj zdanlivý paradox jeho environmentálnej angažovanosti a obsesie v industriálnej estetike. Ako dizajnérovi mu nie je cudzia práca s materiálom, ako digitálnemu umelcovi sú mu prirodzené médiá animácie a videoprojekcie. Tieto prístupy sa v jeho tvorbe striedajú alebo častejšie stretávajú a prelínajú. Svoju tvorbu prezentoval na viacerých festivaloch svetelného a digitálneho umenia, prehliadkach dizajnu a výstavách doma i v zahraničí. Tvorivú činnosť však nechápe len ako samotnú umeleckú tvorbu, vidí ju aj vo vytváraní podmienok pre kultúrnu produkciu. Stojí za projektom multižánrového festivalu Gelnické Iluminácie či platformou pre prírodný turizmus a environmentálnu osvetu Volovské.


Kontakt

Fakturačné údaje organizácie
Občianske združenie FRAJ
L. Novomeského 247/15
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 54138345

Odoberaj náš newsletter: