Koloman Kertész Bagala

SK

Koloman Kertész Bagala sa už viac ako 30 rokov venuje vydávaniu súčasnej slovenskej literatúry. Jeho prvý knižný titul – zbierka poviedok Tomáša Horvátha Akozmia – vyšiel v roku 1992. Odvtedy vydal viac ako 500 kníh. Je zakladateľom vydavateľstva KK Bagala, vyhlasovateľom literárnej súťaže Poviedka, do ktorej bolo dodnes prihlásených viac ako 13-tisíc textov, dramaturgom projektu Audiopoviedky a organizátorom množstva literárnych podujatí. Na FRAJ príde so svojím cyklom dramatizovaných a autorských čítaní zo súčasnej slovenskej literatúry s názvom Čau o piatej. Herci Slovenského národného divadla, Jana Kovalčíková a Martin Šalacha, v rámci neho prečítajú päť textov zo zborníkov súťaže Poviedka, z ktorých každá tematizuje jeden z ľudských zmyslov. Poviedky vybrala spisovateľka Nicol Hochholczerová.


Fakturačné údaje organizácie
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00358649
DIČ: 2021230574
Štatutárny zástupca
Bc. Silvia Habánová
msksrs@rsnet.sk
047/ 56 21 550
info@fraj.sk
Odoberaj náš newsletter.