Jiří Trávníček

Jiří Trávníček je literát známy svojimi samizdatovými aktivitami v 80-tych rokoch minulého storočia. Narodil sa v moravskom Vyškove, dlhé roky však žije v Košiciach. Venoval sa Bohumilovi Hrabalovi i Egonovi Bondymu, ale aj filmu či divadlu. Vydával vlastné samizdatové edície Epigon (prevzaté práce) a Histrion (vlastné práce) či fanzinový časopis. Sám tvorí poetické texty, ktoré nazýva neveršovanými záznamami. Zostavil a vydal päť básnických zbierok. Publikoval tiež v týždenníku .týždeň či českých Literárnych novinách. Na FRAJi bude so spisovateľkou a prekladateľkou Weronikou Gogola, psychiatrom Péterom Hunčíkom a sociológom Michalom Vašečkom diskutovať o Slovensku a jeho vzťahu k svojim národnostným menšinám.


Kontakt

Fakturačné údaje organizácie
Občianske združenie FRAJ
L. Novomeského 247/15
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 54138345
DIČ: 2122190554

Odoberaj náš newsletter: