Jiří Trávníček

CZ

Jiří Trávníček je literát známy svojimi samizdatovými aktivitami v 80-tych rokoch minulého storočia. Narodil sa v moravskom Vyškove, dlhé roky však žije v Košiciach. Venoval sa Bohumilovi Hrabalovi i Egonovi Bondymu, ale aj filmu či divadlu. Vydával vlastné samizdatové edície Epigon (prevzaté práce) a Histrion (vlastné práce) či fanzinový časopis. Sám tvorí poetické texty, ktoré nazýva neveršovanými záznamami. Zostavil a vydal päť básnických zbierok. Publikoval tiež v týždenníku .týždeň či českých Literárnych novinách. Na FRAJi bude so spisovateľkou a prekladateľkou Weronikou Gogola, psychiatrom Péterom Hunčíkom a sociológom Michalom Vašečkom diskutovať o Slovensku a jeho vzťahu k svojim národnostným menšinám.


Fakturačné údaje organizácie
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00358649
DIČ: 2021230574
Štatutárny zástupca
Bc. Silvia Habánová
msksrs@rsnet.sk
047/ 56 21 550
info@fraj.sk
Odoberaj náš newsletter.