Helen Tóth

SK

Helen Tóth je slovenská vizuálna umelkyňa, ktorá pracuje v médiu kresby, fotografie, maľby a inštalácie. Žije v Dunajskej Strede, no tvorí v bratislavskej Novej Cvernovke. V rokoch 2007 – 2011 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Neskôr, v rokoch 2012 – 2018, na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéroch prof. Ivana Csudaia a prof. Daniela Fischera. Silnou témou jej diel je príroda vo svojom fragmente. Jeho zástupným symbolom sa stáva strom. Pracuje systémom objavovania a zbierania. Sústredene sa pohybuje v niekoľkých lesoch v rôznych častiach Slovenska a z ich vzoriek vytvára mikroprostredia, ktoré uchováva ako akýsi trojdimenzionálny herbár. Je dvojnásobnou finalistkou ceny VÚB banky za maľbu (2017 a 2022) a v roku 2022 bola nominovaná na cenu Piero D'Amore E Colore na art fairi The Others v talianskom Turíne. V tom istom roku sa ocitla aj na longliste ceny STRABAG Artaward International vo Viedni.


Fakturačné údaje organizácie
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00358649
DIČ: 2021230574
Štatutárny zástupca
Bc. Silvia Habánová
msksrs@rsnet.sk
047/ 56 21 550
info@fraj.sk
Odoberaj náš newsletter.