Dávid Bátora

SK

Dávid Bátora študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Absolvoval študijný program Maľba v Otvorenom ateliéri maľby pod vedením doc. Mgr. Art. Rastislava Podobu, ArtD. V sučasnosti pokračuje v programe Voľné výtvarné umenie. Vo svojej tvorbe sa zaoberá vyjadrením priestoru, štúdiom krajiny a mestského prostredia. Analyticky sleduje vplyv času na prostredie, ktoré mapuje. V umení experimentuje a pracuje s rôznymi alternatívnymi médiami a technikami, ako je tvorba prírodných pigmentov, maľba pomocou digitálneho média, mechanická strojová kresba cez ploter a mnoho ďalších. Permanentne pracuje aj v plenéri, kde sa snaží zachytiť atmosféru a podstatu prírody. Popri svojej umeleckej činnosti sa zaujíma aj o históriu. Pracuje ako konzervátor pre Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice. Žije a tvorí v Prievidzi.


Fakturačné údaje organizácie
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00358649
DIČ: 2021230574
Štatutárny zástupca
Bc. Silvia Habánová
msksrs@rsnet.sk
047/ 56 21 550
info@fraj.sk
Odoberaj náš newsletter.