Daniela Krajčová

SK

Daniela Krajčová je absolventkou Katedry intermédií a multimédií Vysokej školy výtvarných umení, kde študovala pod vedením Antona Čierneho, a animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy mú­zických umení v Bratislave. Venuje sa maľbe, kresbe, participačným aktivitám zameraným na minoritné či diskriminované skupiny obyvateľstva, ale aj tvorbe animovaných filmov či video artu. Z pozície angažovanej umelkyne postupne presedlala na iné, intímnejšie témy materstva a otázky starostlivosti o dieťa. V rokoch 2007 a 2009 sa stala finalistkou súťaže Essl Award, v roku 2016 nominantkou na Cenu Oskára Čepana a v roku 2020 aj jej laureátkou. Zúčastnila se rezidenčných pobytov v Mexiku, Anglicku či Francúzsku a svoju prácu prezentovala na mnohých samostatných aj skupinových výstavách na Slovensku (Bratislava, Nitra, Topoľčany, Banská Bystrica, Žilina, Liptovský Mikuláš, Košice,...) aj v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Fínsko, Slovinsko, Albánsko, Estónsko,...). Na FRAJi bude viesť workshop „Rydlom a ihlou“, v rámci ktorého si účastníci a účastníčky budú môcť vyskúšať grafickú techniku linorytu v kombinácii s vyšívaním.


Fakturačné údaje organizácie
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00358649
DIČ: 2021230574
Štatutárny zástupca
Bc. Silvia Habánová
msksrs@rsnet.sk
047/ 56 21 550
info@fraj.sk
Odoberaj náš newsletter.