Bálint Rózsás

Grafik a vizuálny umelec, ktorý študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde končil v Ateliéri GPS (grafika-priestor-synergia) u docenta Roberta Bruna. Absolvoval stáže v talianskej Macerate, estónskom Tallinne, ale aj v Brne, kde v súčasnosti pôsobí. Tvorí predovšetkým v médiách grafiky a inštalácie. Vytvára a posúva tradičné grafické techniky do nových kontextov a kombinuje ich s digitálnymi médiami a so svetlom. Silne ním rezonuje téma pamäte, či už individuálnej, vo forme osobnej mytológie, archívu alebo verejnej pamäte. Cieľom jeho tvorby je poukázať na jedinečnosť a pestrosť obsahových a pamäťotvorných procesov jedincov a spoločnosti, ktoré sa reflektujú v umeleckej praxi. Chce ponúknuť priestor na zamyslenie sa o nás, ľuďoch, a poukázať na skutočnosť, akým dôležitým prvkom je pre umenie naratívnosť – príbehovosť. Na FRAJi predstaví sériu objektov zo svojej bakalárskej práce Démoni a dielo Re-kolekcia.


Kontakt

Fakturačné údaje organizácie
Občianske združenie FRAJ
L. Novomeského 247/15
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 54138345

Odoberaj náš newsletter: