Annamária Zemková

Je študentkou 3. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore grafika na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Venuje sa klasickej, ale aj experimentálnej grafike, ktorá jej pomáha zobrazovať myšlienky surovejším spôsobom. Rada experimentuje s materiálmi, ale aj obsahom. Baví ju hľadať absurdnosti v každodennom živote a používať ich ako zdroj inšpirácie. Na FRAJi sa predstaví s prácou, ktorú zhotovila minulý rok počas pandémie. Je rozdelená na desať menších zarámovaných obrazov, v ktorých kombinuje „sväté obrázky” z modlitebných spevníkov so suchou ihlou. Dielom reaguje na hoaxy a konšpirácie, ktoré sú neraz spájané práve s náboženstvom, pričom využíva humor a satiru. Jej cieľom však nie je urážať náboženstvo či veriacich.


webfacebookinstagram