Autorkin návrh je inšpirovaný orlicou, jedným zo symbolov Rimavskej Soboty, nachádzajúcim sa v mestskom erbe. Svojou farebnosťou vychádza z vizuálu tretieho ročníka festivalu FRAJ, ktorý s motívom orlice intenzívne pracuje.

Autorkin návrh je inšpirovaný orlicou, jedným zo symbolov Rimavskej Soboty, nachádzajúcim sa v mestskom erbe. Svojou farebnosťou vychádza z vizuálu tretieho ročníka festivalu FRAJ, ktorý s motívom orlice intenzívne pracuje.

Autorkin návrh je inšpirovaný orlicou, jedným zo symbolov Rimavskej Soboty, nachádzajúcim sa v mestskom erbe. Svojou farebnosťou vychádza z vizuálu tretieho ročníka festivalu FRAJ, ktorý s motívom orlice intenzívne pracuje.

Autorkin návrh je inšpirovaný chlebom vo vajci, na južnom Slovensku známym tiež pod názvami bundáskenyér, bundáškenír či skrátene bundáš. FRAJ s motívom bundášu pracoval v rámci svojej kampane k tretiemu ročníku festivalu s cieľom povýšiť ho z pozície regionálnej pochúťky na úroveň nového národného jedla.

Autorkin návrh je inšpirovaný jednou z najpočetnejších kolónií sysľa pasienkového na Slovensku. Sysľovisko Biele vody sa nachádza v Národnom parku Muránska planina a patrí k najnavštevovanejším turistickým atrakciám Gemera.

Autorkin návrh je inšpirovaný Norikom muránskeho typu, ktorého chov bol založený v roku 1950 v lokalite Veľká Lúka pri obci Muráň. Podnetom k založeniu bola potreba koní pre armádu a lesné hospodárstvo. Chovu bol v roku 1995 udelený titul „Šľachtiteľský chov koní plemena Norik muránskeho typu“ a v roku 1997 bol chov vyhlásený za „Chránený chov a génovú rezervu Norika muránskeho“. Za celú produkciu chovu koní na Muráni bolo vyprodukovaných a odpredaných viac ako 3800 kusov mladých koní.