Čo sme si to zmysleli?

Oslavovali sme slobodu, prekračovali hranice, zdôrazňovali pozitívne aspekty nášho kontrastného mesta a snažili sa búrať predsudky voči nemu. Aj po piatich rokoch nás však podchvíľou premkne pochybnosť, či v priestore jedného z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska má organizácia festivalu alternatívneho umenia zmysel.

Podľa ostatného sčítania obyvateľstva patrí Rimavská Sobota k okresom s najnižšou vzdelanostnou úrovňou. Tí najtalentovanejší svoje domovy v húfoch opúšťajú a len málo z nich sa vracia späť, aby nadobudnuté poznatky a skúsenosti odovzdali v prospech svojich rodných miest. Nemožno sa im čudovať, no stojí aspoň za pokus ešte raz sa zamyslieť, ako a či vôbec je možné tento negatívny trend zvrátiť. Aj preto sme si za hlavnú tému tohtoročného FRAJu zvolili „zmysly“ a špeciálnu pozornosť venujeme fenoménu odlivu mozgov – mladých ľudí, ktorí už zmysel svojho zotrvania na Slovensku nenachádzajú.

V kontexte jubilejného 5. ročníka tiež chceme u našich návštevníčok a návštevníkov podnietiť všetkých päť zmyslov, a podčiarknuť tak multižánrový rozmer nášho programu. V rámci hudobnej dramaturgie sme sa snažili o zmysluplné spojenie žánrov, ktoré by inak vzájomne nekorelovali. Do literárneho programu sme zaradili päť textov, z ktorých každý tematizuje jeden zo základných ľudských zmyslov. Všetkými zmyslami vtiahnu diváčky a divákov aj predstavenia vybraných divadelných zoskupení. Zmysel pre humor overia komediálne formáty, ktoré sa na FRAJi doposiaľ neobjavili. A téma festivalu spája aj autorky a autorov, ktorí sa predstavia v sekcii vizuálneho umenia.

Primátor Rimavskej Soboty si nedávno v súvislosti s naším festivalom položil otázku, „na kýho čerta“ je nám táto „nič neriešiaca akcia“, kde „traja-štyria sedia“ a „zopár expertov vyskakuje“. Má teda FRAJ v Rimavskej Sobote zmysel? Primátor si už, zdá sa, odpovedal. Vy ostatní sa príďte aj tento rok s nami baviť ako zmyslov (no najmä nezmyslov) zbavení.

Tomáš Bálint


Kontakt

Fakturačné údaje organizácie
Občianske združenie FRAJ
L. Novomeského 247/15
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 54138345

Odoberaj náš newsletter: