Laura Uhliarová

Laura Uhliarová je grafická dizajnérka, ktorá pochádza z Rimavskej Soboty, no žije prevažne v Bratislave, kde tento rok úspešne dokončila VŠVU. V súčasnosti kreslí a tlačí grafiky na starej japonskej tlačiarni a začína s výrobou behúňov.